5 Vragen voordat je met outplacement start


Geplaatst op: Outplacement

 

Een uitgebreid outplacementprogramma voor je werknemers is de juiste aanpak als mensen moeten afvloeien. Bovendien biedt het voordelen voor je organisatie. Sterker nog, organisaties die hun personeelsbestand inkrimpen zonder outplacementondersteuning, kunnen met ernstige terugval te maken krijgen. Zo kan een krimp van 1% leiden tot een toename van 31% in vrijwillig vertrek gedurende het volgende jaar.

Hier zijn vijf vragen die je jezelf moet stellen voordat je met outplacement aan de slag gaat.

  1. WAAROM INVESTEER JE IN OUTPLACEMENT?

  2. WAT WILLEN JE WERKNEMERS EIGENLIJK ÉCHT?

  3. COMMUNICEER JE EERLIJK EN OPEN?

  4. HOE ZIT HET MET DE BLIJVERS?

  5. WAT VERWACHT JE VAN EEN OUTPLACEMENTBUREAU?

Download de gids.

 

Automatic Pop-Up