Ben jij een effectieve leider?


Leidinggeven gaat om gedrag- effectief gedrag, maar daar heb je ook onderliggende kwaliteiten voor nodig

Geplaatst op: Leiderschaps Programma

 

Of het nu inclusief, transformatief of authentiek leiderschap is - mensen proberen al decennia lang om 'goed leiderschap' te duiden. Maar effectief leiderschap is de enige leiderschapsstijl die ertoe doet. Hoewel we na de pandemie wel anders naar effectief leiderschap kijken zijn sommige aspecten nog net zo relevant als in de Romeinse tijd.

Welke kwaliteiten vormen de basis van goed leiderschap? En hebben sommige mensen meer kans om effectieve leiders te zijn dan anderen?

Wil de echte leider op staan?

Niet iedereen heeft het talent en het potentieel om een effectieve leider te zijn. Dit komt omdat persoonlijkheidskenmerken een sleutelrol spelen als het gaat of iemand in staat is om leiding te geven. Kwaliteiten zoals veerkracht, aanpassingsvermogen en actief en continu leren zijn enkele van de aangeboren kenmerken die cruciaal zijn om die impactvolle leider die een organisatie naar duurzaam succes kan leiden.

Deze kwaliteiten, die van nature in de persoonlijkheid aanwezig zijn, zijn in de praktijk lastig aan te leren en te ontwikkelen. Je hebt ze, of je het ze niet. Als bedrijven ervoor willen zorgen dat ze over het leiderschapstalent beschikken dat nodig is om succes te boeken in deze veranderde wereld van hybride werken, technologische vooruitgang en verwachtingen van werknemers is het van groot belang dat ze hun personeelsbestand met behulp van assessments in kaart brengen. Zo kunnen ze die medewerkers identificeren die de juiste aanleg hebben om goede leiders te worden.

Hoe kan je leiden met impact?

Zodra een organisatie de meest capabele en veelbelovende binnen hun personeelsbestand heeft geïdentificeerd, is de volgende stap het bouwen van een cultuur waarin leiders gestimuleerd worden hun skills en leiderschapsvaardigheden voortdurend in de praktijk te brengen en te ontwikkelen. En hier is nu precies waar diegenen die van nature niet beschikken over dat juiste ‘leiderschapds dna’ met belangrijke gedrag en skills bepaalde minder sterk van nature aanwezige capaciteiten, kunnen leren compenseren.

Het 'Leading with Impact' framework beschrijft 15 gedragingen die de sleutel zijn tot effectief leiderschap. We nemen er hier vier onder de loep:

Omarm inclusie: Echte leiders omarmen verschillen en moedigen iedereen actief aan om betrokken te zijn en inbreng te delen. Een effectieve leider waarderen die andere standpunten en meningen juist, en zijn daardoor een katalysator voor diversiteit, gelijkheid, inclusie en saamhorigheid binnen een organisatie. Op die manier is effectief leiderschap ook de eerste stap voor het kunnen bouwen van een divers personeelsbestand. Leiders die inclusief zijn en leidinggeven aan inclusie zorgen ervoor dat iedereen in de organisatie evenveel toegang heeft tot ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden.

Een gezond beoordelingsvermogen hebben: Effectieve leiders nemen besluiten op basis van zoveel mogelijk relevante informatie. Werknemers willen zich gehoord voelen en het gevoel hebben dat ze een verschil maken in hun werk. Effectieve leiders pakken deze kans aan om hun teams te stimuleren om ideeën en gedachten te delen op het moment dat er lastige knopen doorgehakt moete worden. Zo’n aanpak leidt niet alleen tot meer betrokkenheid, en nog meer eigenaarschap bij medewerkers en teams, maar leidt bij leiders tot een breder perspectief en een beter oordeel.

Creëer betrokkenheid en passie: Effectieve leiders maken écht contact met mensen om hen heen. Ze delen een ‘sense of purpose’, een gedeelde visie of doelstelling, en weten zo op een dieper manier te inspireren. Uit onderzoek van ManpowerGroup blijkt dat 75% van de werknemers zich gemotiveerd en gepassioneerd wil voelen over hun werk, terwijl 2 op 3 wil werken voor organisaties waarin ze hun eigen waarden herkennen. Voor 64% van de werknemers staat de verbetering van de maatschappij nog steeds hoog op de agenda. Effectieve leiders stimuleren motivatie doordat ze in hun communicatie open en herkenbaar zijn. Ze delen een visie die de doelen van de organisatie verbindt met bredere maatschappelijke vraagstukken, en laat zien hoe de inzet van elke individuele medewerker direct bijdraagt aan het bereiken van die gezamenlijke doelen.

Effectief in- en uitstappen: Leiders hanteren vaak een eigen stijl en aanpak de goed past bij hun eigen sterktes, zonder zich aan te passen aan de persoon met wie ze werken of de situatie waar ze mee te maken hebben. In deze tijd van snelle veranderingen en grote complexiteit is dat niet voldoende. Effectieve leiders moeten juist in staat om een situatie te beoordelen en te bepalen of hij/zij moet ingrijpen en zijn/haar expertise moet aanbieden, of juist afstand moet nemen en autonomie van medewerkers moet stimuleren. Alleen delegeren is niet meer voldoende. Effectief ‘instappen’ betekent dat een leider zijn of haar kennis en expertise in kan brengen, en effectief ‘uitstappen’ stimuleert juist dat medewerkers groeien, en teams autonomie kunnen ervaren.

Verken hier het framework 'Leading with Impact' met alle componenten van effectief leiderschap.

Auteur: Jacques Quinio, Leadership Solutions Director - Right Management UK

 

Automatic Pop-Up