Drie manieren waarop Outplacement je helpt alle werknemers te ondersteunen


Geplaatst op: Outplacement

 

Nu we de wereldwijde banenmarkt meer dan een jaar na het begin van de COVID-19 pandemie evalueren, is het duidelijk dat de omgeving in beweging is. In de komende vijf jaar verwacht 43% van de bedrijven hun workforce in te krimpen, terwijl in dezelfde periode 34% van de bedrijven van plan is hun workforce uit te breiden1. Met de toenemende digitalisering en automatisering in alle sectoren plannen steeds meer bedrijven een grote transformatie of bevinden zich in het midden ervan.

Een organisatorische transformatie heeft gevolgen voor de hele workforce. Het heeft gevolgen voor degenen die vertrekken als gevolg van ontslag, voor de managers die het moeilijke nieuws moeten brengen, en voor de overgebleven werknemers. De meesten weten dat vertrekkende werknemers er baat bij hebben als een bedrijf outplacementdiensten aanbiedt. In de VS heeft een werkzoekende gemiddeld minstens 23 weken nodig om een nieuwe baan te vinden2, maar deze periode wordt aanzienlijk korter wanneer gebruik wordt gemaakt van outplacementdiensten. Minder bekend en besproken is hoe outplacement ook het vertrouwen en het moreel bevordert van de werknemers die blijven.

Hier volgen drie manieren waarop outplacement jou kan helpen het voltallige personeel te ondersteunen tijdens en na de verandering van jouw organisatie.

 

Een vlotte landing voor vertrekkende werknemers

Wist je dat het voor een piloot van een verkeersvliegtuig moeilijker is om een soepele landing te maken wanneer het vliegtuig leeg is3? Hetzelfde kan worden gezegd van een werknemer die een baan verlaat zonder outplacementbegeleiding, vooral nu de werkloosheid stijgt en er meer ondersteuning nodig is bij het vinden van een openstaande baan. Volgens Kaye Owen van Lloyds Banking Group lijken werknemers die momenteel met ontslag worden bedreigd in een veel hogere emotionele staat van stress te verkeren als gevolg van de wereldwijde pandemie en de naschokken daarvan4. Outplacement verlicht een deel van deze stress door degenen die de organisatie verlaten te helpen dit met vertrouwen en positiviteit te doen.

Dit vertrouwen komt voort uit het vermogen van een outplacementaanbieder om werknemers te helpen sneller een nieuwe baan te vinden. Kunstmatige intelligentie en machinaal leren ontwikkelen zich snel in de outplacementsector om vertrekkende werknemers te helpen sneller een nieuwe baan te vinden. Right Management, bijvoorbeeld, maakt gebruik van gespecialiseerde deskundigen om werknemers in een overgangsfase voor te bereiden op hun volgende stappen. Zij worden "gematcht" aan deskundige loopbaancoaches5.

Door gebruik te maken van outplacementdiensten om de landing van vertrekkende werknemers soepeler te laten verlopen, laat je zien dat het bedrijf begaan is met de mentale gezondheid van zijn werknemers en hun toekomstige succes. Door werknemers te helpen zich voor te bereiden op de volgende stap, onderhoudt je ook positieve relaties als jouw organisatie deze mensen in de toekomst opnieuw in dienst neemt.

 

Motiveer overgebleven medewerkers om te blijven

"Wat gebeurt er met de overgebleven werknemers?" zou een van de vragen moeten zijn die je moet stellen voordat je een organisatorische transformatie doorvoert. Tijdens en na een transformatie ervaren de overgebleven werknemers vaak 'overlevingsschuld', oftewel een gebrek aan motivatie en betrokkenheid als gevolg van voortdurende onzekerheid, burn-out door het aannemen van meer werk, en/of angst dat hun baan ook in gevaar is. Deze stressfactoren zetten werknemers er vaak toe aan de organisatie te verlaten. Het is zelfs zo dat een daling van de workforce met 1% kan leiden tot een stijging van het personeelsverloop met 31% in het daaropvolgende jaar6.

Outplacementondersteuning bieden, situationele coaching bieden en op een open manier over de veranderingen praten, bevordert het vertrouwen van het overblijvende personeel. Het juwelenbedrijf Pandora schrijft het succes van zijn recente transformatie toe aan het vereenvoudigen van zijn overkoepelende doelstelling tot één kern-KPI (like-for-like sales), zodat die gemakkelijk te begrijpen en te onthouden was door alle medewerkers. Pandora zorgde ervoor dat de overige werknemers de kans kregen om zich te verbinden met de nieuwe strategie en doelstellingen van de organisatie via interne bijeenkomsten en wekelijkse e-mails tijdens de transformatie7. Vragen naar de buy-in van het voltallige personeel opent de deur om positief verder te gaan tijdens de transformatie en nadat ze is voltooid.

 

Coach leiders en managers om beter te communiceren

Het overbrengen van moeilijke boodschappen is geen sinecure, zeker niet voor lijnmanagers die misschien niet gewend zijn aan de verantwoordelijkheid. Probeer als onderdeel van een outplacementprogramma managers en leiders te ondersteunen bij het leveren van consistente en eerlijke communicatie op alle niveaus van de medewerkers.

Right Management is al meer dan 11 jaar de outplacementpartner van een grote detailhandelaar. Om de detailhandel door meerdere inkrimpingen heen te helpen, werd er training gegeven aan de leiders en managers die het bericht van kennisgeving aan de betrokken medewerkers zouden overbrengen. Door best practices te delen over hoe de veranderingen moesten worden gecommuniceerd, beperkte de detailhandelaar het juridische risico en bood hij tegelijkertijd zijn managers en leiderschapsteam ondersteuning van onschatbare waarde.

Transparantie en gestage communicatie zijn de sleutel tot een succesvolle transformatie, en het is belangrijk om na te denken over de blijvende impact op de hele workforce. Als je nu de juiste ondersteuning biedt, zal jouw personeel na de transformatie meer betrokken en productiever zijn en loopt jouw organisatie minder risico om in de toekomst toptalent te verliezen.

Download voor meer informatie onze nieuwste whitepaper, "Loopbanen in verandering: Hoe kan outplacement zich ontwikkelen, zodat organisaties en werknemers goed kunnen omgaan met onrust?"

 


 

1 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf

2 https://www.bls.gov/news.release/empsit.t12.htm

3 https://www.boldmethod.com/learn-to-fly/aerodynamics/why-its-hard-to-land-smooth-in-empty-jets/

4 ManpowerGroup Loopbanen in verandering: Hoe kan outplacement zich ontwikkelen, zodat organisaties en werknemers goed kunnen omgaan met onrust? Whitepaper, 2021

5 https://workforce-resources.manpowergroup.com/management-and-retention/5-questions-to-ask-before-implementing-an-outplacement-program

6 https://hbr.org/2018/05/layoffs-that-dont-break-your-company

7 https://www.bcg.com/en-us/publications/2020/four-phases-and-three-journeys-of-successful-transformation

 

Automatic Pop-Up