Drie manieren waarop Outplacement jouw strategie voor loopbaanmanagement ondersteunt


Geplaatst op: Outplacement

 

De pandemie heeft de manier veranderd waarop mensen tegen hun loopbaan aankijken, en hoe bedrijven aankijken tegen het aanwerven, opleiden en overplaatsen van werknemers. Het outplacement van gisteren, dat uitsluitend bedoeld was als exit-strategie, wordt vervangen door de evoluerende rol van outplacement bij het opbouwen van loopbaanmobiliteit en het nemen van slimmere beslissingen in een snel veranderend workforce: loopbaanmanagement voor de hele levenscyclus van werknemers.

Al in 1948 voegde Merriam Webster een definitie van outplacement toe als "het proces om ongewenste of onnodige leidinggevenden boventallig te verklaren en het inzetten van betaalde hulp bij het vinden van een nieuwe baan". In 2021 hebben bedrijven die definitie omgevormd tot een meer complete aanpak die rekening houdt met het loopbaantraject van werknemers op elk niveau, van werving en behoud tot loopbaangroei en uitstroom.

Hier volgen drie manieren waarop bedrijven outplacement beter kunnen integreren in hun algemene strategie voor loopbaanmanagement:

 

Voorbereiden op loopbaanmobiliteit

Het is in deze vluchtige tijden van essentieel belang om werknemers te helpen een breder profiel te ontwikkelen die nodig zijn om met gemak naar andere functies en bedrijfstakken over te stappen. In de afgelopen jaren heeft 49% van de kandidaten die een outplacementprogramma hebben doorlopen, een nieuwe functie in een andere bedrijfstak aanvaard.1

"Vandaag de dag zijn werknemers op zoek naar een breder pakket aan advies dan waarschijnlijk tien jaar geleden, toen het meer ging over hoe kunnen jullie mij aan een baan helpen die erg lijkt op mijn vorige baan," aldus Louise Brookes, Regionaal Hoofd Employee Relations bij Standard Chartered Bank in het Verenigd Koninkrijk.

Nu biedt Human Resources werknemers inzicht in de arbeidsmarkt, praktische ondersteuning en coaching, zodat ze zelfvertrouwen krijgen om een nieuwe rol aan te nemen, misschien in een andere sector.

Dit is vooral belangrijk voor diversiteit en doelgroepen die ondervertegenwoordigd zijn in groeiende sectoren zoals technologie. Het Airbnb Connect programma, bijvoorbeeld, plaatst mensen met een ondervertegenwoordigde achtergrond met ervaring op middenniveau in niet-technische banen in hun engineering en data science teams. Door het programma leren ze veel sneller dan met een traditionele klassikale ervaring.2

Werknemers die outplacementprogramma's doorlopen om hun vaardigheden uit te breiden, krijgen vaak een nieuwe functie op een hoger niveau, met een hoger salaris dan zij in hun vorige functie hadden. In 2020 stapte 79% van de outplacementkandidaten over naar een nieuwe functie met dezelfde of een hogere functie en 57% vond een functie met hetzelfde of een hoger salaris.3

 

Gebruik inzichten om betere beslissingen over je workforce te nemen

De pandemie verraste de meeste organisaties en velen waren niet voorbereid op de tsunami van veranderingen in de workforce die bijna van de ene op de andere dag plaatsvond. Te oordelen naar dit hoge tempo van verandering, is de volgende crisis of transformatie niet ver weg meer. Als 2020 ons iets heeft geleerd, dan is het wel hoe cruciaal wendbaarheid is om als bedrijf te overleven.

Organisaties realiseren zich dat wendbaarheid samenhangt met het creëren van een positieve werknemerservaring, van feedbacksystemen tot programma's voor diversiteit en inclusie en de ontwikkeling van vaardigheden. Bedrijven die investeren in de ervaring van hun werknemers zijn vier keer winstgevender dan bedrijven die dat niet doen. Outplacement speelt een belangrijke rol in de werknemerservaring door met behulp van data-driven assessments de vaardigheden en capaciteiten van werknemers in kaart te brengen, zodat organisaties het juiste talent op de juiste plaats en op het juiste moment kunnen inzetten.

Deze inzichten kunnen ook helpen bij het bepalen van aangrenzende vaardigheden die verband houden met een vaardigheid of competentie die een werknemer al heeft. Hoewel ze meestal niet in functiebeschrijvingen worden vermeld, spelen aanverwante vaardigheden een essentiële rol bij het verbeteren van het vermogen van een werknemer om zijn of haar werk effectiever uit te voeren en hem of haar beter inzetbaar te maken voor nieuwe functies.

Guardian Life Insurance Company realiseerde zich dat het zijn professionele personeel moest bijscholen om gebruik te kunnen maken van nieuwe technologieën, zoals autosensoren en gezondheidsmonitoren, die gegevens genereren over gezondheid en gewoonten die verzekeringsmaatschappijen kunnen helpen risico's beter te berekenen. Ze gingen buiten de organisatie om en gingen samenwerken met General Assembly, een aanbieder van digitale vaardigheden, om actuarissen op te leiden via korte workshops en intensieve bootcamps.4

Het ontwikkelen van nieuwe, aangrenzende vaardigheden schept vertrouwen bij werknemers - een waardevolle zachte vaardigheid die door HR-leiders vaak wordt genoemd als een van de belangrijkste voordelen van outplacementprogramma's.

 

Wees klaar voor boemerangs

Wat hebben Lebron James, Steve Jobs en Jack Dorsey (CEO van Twitter) met elkaar gemeen? Ze verlieten allemaal hun werkgever en kwamen een paar jaar later weer bij hen werken. Deze 'boemerang'-aanpak van tewerkstelling komt steeds vaker voor, wat het merk van een werkgever geloofwaardiger maakt en de werknemerservaring en de samenwerking verbetert. Veel HR-leiders zijn van mening dat het opnieuw in dienst nemen van voormalige werknemers hun talentstrategie een voorsprong kan geven dankzij hun institutionele kennis en vertrouwdheid met de cultuur.5

Voor een telecommunicatiebedrijf in het Verenigd Koninkrijk heeft outplacement een sleutelrol gespeeld bij het inspireren van voormalige collega's om terug te keren, volgens hun HR people change manager. Dat komt omdat ex-werknemers die de outplacementinspanningen van de organisatie in het verleden hebben gewaardeerd, vaak optreden als pleitbezorgers voor het bedrijf. "We krijgen veel mensen zover dat ze naar ons terugkeren. En dat is een deel van het rendement van de outplacementinvestering," zegt ze.

Outplacement als onderdeel van de employee journey is niet alleen een investering in toekomstige goodwill en reputatiemanagement, het is ook essentieel om werknemers te beschermen en een robuuste langetermijnstrategie voor loopbaanmanagement te creëren.

Download voor meer informatie onze nieuwste whitepaper, "Loopbanen in verandering: Hoe kan outplacement zich ontwikkelen, zodat organisaties en werknemers goed kunnen omgaan met onrust?"
1 Right Management – data on people moving sectors

2 https://www.inhersight.com/blog/female-friendly-companies/companies-helping-career-change

3 Right Management – Candidate New Position Metrics

4 https://www.forbes.com/sites/allisondulinsalisbury/2019/10/28/as-pressure-to-upskill-grows-5-models-emerge/?sh=4a720833680c

5 https://lattice.com/library/why-rehiring-boomerang-employees-gives-your-talent-strategy-an-edge


Automatic Pop-Up