Hoe een Workforce Career Management strategie de sleutel is tot zakelijk succes


Geplaatst op: Workforce Career Management


Naarmate organisaties blijven inspelen op de steeds veranderende werkomgeving als gevolg van de pandemie en het groeiend wereldwijd tekort aan talent, neemt de behoefte aan een uitgebreide Workforce Career Management (WCM) strategie toe.

Recent nieuws onderstreepte de ware omvang van het tekort aan talent, met vacatures die voor het eerst sinds het begin van de records in 2001 boven de 1 miljoen uitstijgen.1 Combineer dit met het feit dat 52% van de werknemers van plan is dit jaar op zoek te gaan naar een nieuwe baan en dat minstens 54% van alle werknemers rond 2022 bij- of nascholing2 nodig gaat hebben. Het is dan ook geen verrassing dat uit het Employee Experience Survey3 blijkt dat 92% van de organisaties in de komende drie jaar prioriteit zal geven aan het verbeteren van de werknemerservaring, om ervoor te zorgen het belangrijkste talent vast te houden.

Talent behouden en ontwikkelen is van cruciaal belang voor succes in een wereld waarin bedrijven moeite hebben om extern de vaardigheden te vinden die ze nodig hebben. Een cultuur van loopbaanmobiliteit is essentieel om deze ambitie waar te maken.

Hier zijn drie manieren waarop Workforce Career Management bedrijven in staat stelt om aan de behoeften van hun organisatie en werknemers te voldoen:

Behoud van sleuteltalent: Een wereldwijd technologiebedrijf wilde langdurig werknemers ondersteunen die op een kruispunt stonden in hun loopbaan, en iedereen die het risico liep te worden ontslagen. Met als doel ervoor te zorgen dat iedere medewerker de benodigde vaardigheden, kennis en het vertrouwen had om cruciale beslissingen te nemen over de volgende fase van hun loopbaan.

Right Management bood de oplossing om iedere medewerker toegang te geven tot een ontwikkel programma bestaande uit: 1:1 coaching, webinars over leren en een reeks online tools en middelen om zelf aan de slag te gaan als ondersteuning van loopbaanplanning. Managers werden ook uitgenodigd om een bijscholingsevenement bij te wonen waar ze leerden hoe ze effectieve loopbaangesprekken konden voeren met hun directe medewerkers.

Het programma resulteerde in 100 medewerkers die met succes intern of bij een partner werden herplaatst - waardoor de klant het talent behield dat nodig is voor toekomstig succes. De resterende werknemers verlieten de organisatie en kregen uitgebreide werk naar werk begeleiding (outplacement), wat aantoont dat de werkgever bereid is om de loopbanen van zijn werknemers ook buiten de eigen organisatie te ondersteunen.

Upskilled workforce: Na een evaluatie van zijn workforce was een toonaangevende technologieleverancier van mening dat veel van zijn werknemers over verouderde vaardigheden beschikten en moesten worden bijgeschoold om hun loopbaan in de toekomst veilig te stellen. Hierdoor zouden ze beter uitgerust zijn om nieuwe functies binnen de organisatie te vervullen en een grotere invloed hebben op het behalen van bedrijfsresultaten.

Right Management bood elke medewerker toegang tot 3 assessments die hen hielpen inzicht te krijgen in hun:

Er werd een 1:1 coachingsessie georganiseerd zodat elke medewerker de resultaten van hun assessments kon bespreken en onderzoeken, waarbij actiegerichte volgende stappen werden geïdentificeerd om individuele ontwikkeling te bevorderen. Vervolgens zetten we een partnerschap op met aanbieders van opleidingen, zodat iedereen toegang kreeg tot een reeks erkende cursussen en kwalificaties die hun inzetbaarheid zouden vergroten.

Meer dan 200 medewerkers hebben hun loopbaan verder ontwikkeld door een van de vele aangeboden bijscholingscursussen te volgen. Met zo'n hoog opgeleide workforce nam het aantal interne herplaatsingen aanzienlijk toe en ontstond er een cultuur van loopbaanmobiliteit waarbij werknemers vrijer binnen het bedrijf konden bewegen en nieuwe vaardigheden konden ontwikkelen op gebieden die hen interesseerden.

Verlaging van de kosten voor talent: een wereldwijde financiële dienstverlener wilde een workforce creëren dat er voortdurend naar streefde zich te ontwikkelen en af te stemmen op de behoeften van de organisatie. De klant wilde voorkomen dat talent de organisatie onnodig zou verlaten en ervoor zorgen dat elk individu gemotiveerd en betrokken was bij zijn werk.

In reactie hierop richtte Right Management een team in van onsite training- en loopbaanadviseurs, in de belangrijkste kantoren in Europa. Elke deelnemer werd voorzien van:

Bijna 15% vond binnen de eerste 6 maanden een nieuwe interne functie, terwijl 200 werknemers ervoor kozen om via het LMS bij te scholen en 50 verdere professionele kwalificaties verwierven. De verbeterde zichtbaarheid van leren en interne herplaatsingsmogelijkheden hielpen het vrijwillige verloop te verminderen, waardoor de klant op zijn beurt een aanzienlijk bedrag aan talent- en wervingskosten bespaarde.

Aangezien de verwachtingen van werknemers over loopbanen blijven veranderen, moeten bedrijven een cultuur van leren en loopbaanmobiliteit creëren en ervoor zorgen dat de mogelijkheden om te groeien en zich te ontwikkelen overal in de organisatie zichtbaar zijn. Gebeurt dit niet, dan kan dit leiden tot een uittocht van talent en aanzienlijke financiële kosten. Uit onderzoek4 blijkt dat het vervangen van een werknemer in loondienst gemiddeld 21% van het salaris van die persoon kost.

Bezoek onze website voor meer informatie over Workforce Career Management.
1 https://www.bbc.com/news/business-58543554

2 Skills jobs investing in people inclusive growth

3 2021 Employee experience survey

4 https://www.americanprogress.org/wp-content/uploads/2012/11/CostofTurnover.pdf

Automatic Pop-Up