Navigeren door het tekort aan talent


Geplaatst op: Workforce Career Management


Een alomvattende strategie voor workforce career management, die mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en leren biedt en de wendbaarheid van medewerkers vergroot, wordt snel erkend als een belangrijk strategisch aandachtspunt voor organisaties over de hele wereld. De digitalisering van de beroepsbevolking betekent dat de belangrijkste vaardigheden en kwaliteiten die nodig zijn voor organisatorisch succes in hoog tempo zijn veranderd (en blijven veranderen), terwijl onderzoek1 heeft voorspeld dat de pandemie dit jaar wereldwijd het equivalent van 100 miljoen voltijdbanen zal kosten.

Veel organisaties stellen nu vast dat er binnen hun workforce lacunes in vaardigheden zijn, en verhogen het tempo waarin ze nieuwe werknemers willen aanwerven. Uit de laatste ManpowerGroup Employment Outlook Survey blijkt dat de wervingsintenties van bedrijven met 14 % punten zijn gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal - een intentie die door organisaties wereldwijd wordt gedeeld.

Met zoveel organisaties die tegelijkertijd massaal personeel werven, slinkt de pool van talent die op de markt beschikbaar is, wat resulteert in het grootste tekort aan talent in 15 jaar.

De strijd om talent voor werkgevers

Uit onderzoek2 blijkt dat bedrijven te maken kunnen krijgen met een leegloop van talent, omdat het gebrek aan loopbaanontwikkeling, onvoldoende waardering voor het werk en slecht management vier op de tien werknemers ertoe aanzetten om van functie te veranderen. Bovendien ontdekte McKinsey3 dat zelfs vóór de pandemie 82% van de bedrijven moeite had om toptalent aan te werven, terwijl slechts 7% van de bedrijven die dat wel hadden, meenden in staat te zijn dit talent te behouden. En de impact van Covid-19 heeft dit probleem alleen maar verergerd.

Uit de Talent Shortage Survey van ManpowerGroup blijkt dat 69% van de bedrijven wereldwijd niet in staat is de geschoolde mensen aan te werven die zij nodig hebben om succesvol te zijn. Er is vaak sprake van een discrepantie tussen de vaardigheden die zij zoeken en de vaardigheden die via het onderwijs beschikbaar zijn. Dit kan helpen verklaren waarom afgestudeerden die tijdens de pandemie werkervaring hebben opgedaan als veel beter inzetbaar worden beschouwd dan degenen die in het onderwijs zijn gebleven.

Nu de concurrentie om talent zo groot is en de vaardigheden waar veel werkgevers naar op zoek zijn, schaars lijken, is het dus belangrijker dan ooit om te investeren in bestaand talent.

Waarom workforce career management belangrijk is

Zonder medewerkers de mogelijkheid te bieden vaardigheden te ontwikkelen en veerkrachtig te zijn bij veranderingen, zullen organisaties moeite hebben het talent aan te trekken en te behouden dat nodig is voor succes in de nieuwe realiteit - vooral nu 60% van de werknemers van plan is van loopbaan te veranderen4 als gevolg van de pandemie. Een strategie voor workforce career management brengt eerst het bestaande talent van de organisatie in kaart, genereert een vaardighedenkaart om lacunes en groeimogelijkheden vast te stellen en ontwikkelt vervolgens een cultuur van voortdurend leren en ontwikkelen, met mogelijkheden om medewerkers op alle niveaus te helpen verbeteren en toekomstbestendig te maken. En door dit te doen, kunnen organisaties talent gemakkelijker behouden.

82% van de L&D-professionals5 is het ermee eens dat medewerkers met toegang tot permanente leermogelijkheden eerder een nieuwe functie binnen hun organisatie zullen vinden, in plaats van het bedrijf te verlaten. En wanneer je dit combineert met de 60% van de medewerkers die van mening zijn dat leren hen beter in staat stelt zich aan te passen aan veranderingen5, wordt het feit dat 64% van de medewerkers het afgelopen jaar geen training heeft gevolgd6 een nog groter punt van zorg voor werkgevers - vooral wanneer je bedenkt dat LinkedIn5 heeft ontdekt dat toegang tot leer- en ontwikkelingsmogelijkheden een directe correlatie heeft met een verhoogde betrokkenheid en loyaliteit van werknemers.

Leren en bijscholen stelt medewerkers in staat beter te presteren in hun huidige rol, en alternatieve loopbaanmogelijkheden binnen hun organisatie te identificeren. Uit onderzoek van LinkedIn5 blijkt dat werknemers en managers die de ruimte krijgen om te leren en te groeien, 3,5x meer kans hebben om gelukkig en betrokken te zijn, en 3,3x meer bereid zijn om loyaal te blijven aan hun organisatie. Het is dan ook geen verrassing dat meer dan een derde van de bedrijven7 hun investeringen in leertechnologie in de afgelopen 12 maanden hebben verhoogd - 7 op de 10 organisaties melden een toename in het gebruik van digitaal leren binnen hun workforce.

Let op! Digitaal leren alleen is niet genoeg - een robuuste Workforce Career Management-strategie houdt ook rekening met het belang van zelfreflectie, loopbaangesprekken en peer-to-peer leren. Dit omvat loopbaancoaching, workshops en de mogelijkheid voor medewerkers om de tijd te nemen om na te denken over de hoogtepunten uit hun loopbaan, hun sterke punten, hun ontwikkelingsgebieden en hun toekomstige doelen - en om deze af te stemmen op de behoeften van de organisatie.

Medewerkers blijven de noodzaak inzien van persoonlijke bijscholing en groei om relevant te blijven in een veranderde wereld van werk, en leiders begrijpen dat zonder ondersteuning van de voortdurende ontwikkeling van hun personeel, ze waarschijnlijk belangrijk talent zullen verliezen en niet in staat zullen zijn om het te vervangen.

Door ondersteuning te bieden, zoals loopbaancoaching, mentorschap en zelfbewustzijnsactiviteiten, zijn organisaties beter in staat om talent dat nodig is voor toekomstig succes te behouden en aan te trekken.

Klik hier voor meer informatie over Right Management’s workforce career management programma’s voor medewerkers
1 Pandemic set to cost 100m jobs worldwide

2 Cost as huge number of employees look to jump ship

3 Attracting and retaining the right talent

4 Number of UK workers planning career changes as a result of pandemic rises

5 LinkedIn Learning Workplace_Learning Report 2021

6 UK's Skills crisis is growing says new report

7 Learning skills work report 2021

Automatic Pop-Up