RE-INTEGRATIE 2e SPOOR

Wanneer er geen mogelijkheden zijn om te re-integreren binnen de eigen organisatie komt re-integratie bij een andere werkgever in beeld: re-integratie 2e spoor. Het inzetten van een 2e spoor traject is een wettelijke verplichting.

CONTACT
Automatic Pop-Up

Wat is re-integratie 2e spoor?

Wanneer een medewerker ziek is, dan heb je als werkgever te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Samen met de werknemer wordt alles in het werk gesteld om tot een succesvolle re-integratie te komen.

 

In eerste instantie is wederzijdse inspanning gericht op terugkeer in eigen werk, eventueel met aanpassingen of middels het treffen van voorzieningen. Wanneer een terugkeer naar de huidige functie niet mogelijk is, dan wordt er gestart met het vinden van ander passend werk binnen de eigen organisatie (1e spoor). Indien terugkeer binnen de eigen organisatie niet haalbaar is dan komt re-integratie 2e spoor als volgende stap. En dat betekent re-integreren bij een andere werkgever.

Hoe ziet een re-integratie 2e spoor traject eruit?


Right Management ondersteunt werkgevers en medewerkers bij een correcte uitvoering van re-integratie 2e spoor activiteiten. Het traject heeft gewoonlijk een doorlooptijd van drie of zes maanden met de mogelijkheid om deze te verlengen.

Het re-integratie 2e spoor traject doorloopt een drietal fasen:

  • Fase 1: Intake en opstellen van trajectadvies

  • Fase 2: Arbeidsmarktoriëntatie

  • Fase 3: Sollicitatieondersteuning en Jobsearch

De volgende modules worden tijdens de drie fasen doorlopen:

  • Persoonlijke oriëntatie: inventariseren van kwaliteiten, vaardigheden en mogelijkheden van de medewerker met als resultaat een persoonlijk- en functieprofiel.

  • Arbeidsmarkt oriëntatie: bepalen van de zoekrichting en verkenning van de arbeidsmarkt. Met als doel een persoonlijk actieplan in relatie met de huidige arbeidsmogelijkheden.

  • Ontwikkelen van vaardigheden: begeleiding bij het selecteren van bedrijven en vacatures en hulp bij het opstellen van een CV, sollicitatiebrieven en presenteren.

  • Arbeidsmarktbenadering: via de coach ontvangt de medewerker informatie over nieuwe vacatures of organisaties.

  • Nazorg: wanneer de medewerker een baan heeft gevonden wordt er ondersteuning gegeven op de nieuwe werkplek om de plaatsing te borgen en terugval te voorkomen.

Tijdens het traject staat het vergroten van de kansen ten aanzien van het vinden van een baan centraal. De medewerker krijgt praktische ondersteuning bij het zoeken naar vacatures, we stimuleren en ondersteunen bij het doen van (online) sollicitaties en we bereiden de medewerker voor op het voeren van sollicitatie- en netwerkgesprekken. We nemen uitgebreid de tijd voor het bespreken van niet-succesvolle sollicitaties, zodat we de aanpak verder kunnen aanscherpen voor een volgend gesprek. Om de kans op werk te vergroten kan het voorkomen dat we scholing adviseren. In sommige gevallen kan dat in overleg met de werkgever worden gerealiseerd.

Onze ervaren re-integratiecoaches staan voor een persoonlijke, daadkrachtige en zorgvuldige begeleiding, met als doel medewerkers weer gezond en met plezier aan het werk. Onze re-integratiecoaches beschikken over een uitstekende kennis van de arbeidsmarkt. Deelnemende medewerkers werken nauw samen met een vaste re-integratiecoach om gericht stappen te zetten en de nieuwe baan te vinden. Tevens is de re-integratiecoach contactpersoon voor de betrokken partijen.

Wanneer starten wij met het traject?

Voordat wij kennismaken met je medewerker, ontvangen wij graag op voorhand relevante informatie omtrent de belastbaarheid van de medewerker, bij voorkeur in de vorm van Arbeidsdeskundige rapportage en/of Functionele Mogelijkheden Lijst (FML).

Tijdens het intakegesprek wordt bepaald in hoeverre er wordt voldaan aan de criteria voor deelname. Indien er hieraan wordt voldaan, dan stippelt Right Management samen met de medewerker een realistisch en concreet traject uit. Hetgeen wordt geformuleerd in een trajectadvies en ondertekend door de betrokkenen. Te weten: medewerker, re-integratiecoach en opdrachtgever.

Indien er niet wordt voldaan aan de criteria, dan ontvang de opdrachtgever, indien mogelijk, advies over inschakeling van een gespecialiseerd bureau of voor het haalbaarheidsonderzoek.

Outplacement

De nieuwste inzichten over outplacement en loopbaantransitie.

LEES VERDER
LEES VERDER
LEES VERDER

Lees verder Nieuws