Debbie Mollenvanger Vanderbroeck

Consultant

Debbie Mollenvanger is senior Consultant bij Right Management. Met haar charismatische persoonlijkheid en pragmatische aanpak weet Debbie op authentieke, respectvolle, empathische, humorvolle en confronterende wijze mensen in beweging te krijgen. Zij schept ruimte en heeft aandacht voor de persoonlijke doelstellingen van de ander en houdt scherp het belang van het behalen van het resultaat voor de organisatie in het oog. Debbie is inspirerend door de combinatie van haar persoonlijkheid, achtergrond, ervaring en mensgerichtheid waarmee zij zich inzet voor haar kandidaten/coachees/deelnemers.

Het is haar passie om een tastbare bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de loopbaan en het persoonlijk leiderschap van mensen, die zij begeleidt. Dit door hen bewust te maken van hun kracht, kwaliteiten en hun mogelijkheden. Debbie’s drijfveer is hen te inspireren om henzelf te willen ontwikkelen om betekenisvol, zinvol, zelfbewust, en met zelfvertrouwen te leven en te werken.

Consulting Experience

Debbie heeft ruim 20 jaar ervaring in consultancy als een leadership development consultant; career management specialist; talent manager en change management coach. Debbie is een expert in het begeleiden,  adviseren, trainen, ontwikkelen en coachen van middel en hoog opgeleiden, ervaren en getalenteerde managers, en medewerkers en executives, met goede prestaties en carrières op tactisch en strategisch niveau als resultaat. Debbie heeft veel persoonlijke, leiderschap- en loopbaanontwikkelingsprogramma’s ontwikkeld en uitgevoerd.

Business / Organizational Leadership Experience

Debbie heeft veel ervaring in het werken met high-potentials uit diverse organisaties. Zij is een specialist op het vlak van career management, executive consultancy en het ontwikkelen en implementeren van Leadership Development Management Programs.

Voordat zij bij Right in dienst is getreden heeft zij bij IBM gewerkt in een sales marketing rol. Binnen Right Management heeft zij enkele jaren als regiodirecteur gewerkt. Als talentmanager bij ORMIT heeft zij programma’s ontwikkeld en uitgevoerd voor ervaren professionals (met de focus op duurzame inzetbaarheid).

Opleiding en Training

•        GESTALT Psychotherapist Education (4 jaar)

•        NLP Practitioner and Master (2 jaar)

•        Pedagogical Academy (3 jaar)

•        Workplace Big Five gecertificeerd

•        Reflector 360 gecertificeerd

•        MBTI gecertificeerd

•        SLD Certified Consultant

•        Enneagram Trainer 

•        Right Strategic Leadership Development Consultant

•        Right Solution Selling Consultant

•        Right Strategic Leadership Coach